Facebook
Instagram
Miera studija
Tālrunis: (+371) 29269060

Bērnu emocionālā audzināšana

Apmācību programma BEA (bērnu emocionālā audzināšana) ir neatsverams ieguldījums vecāku izglītībā – dalība BEA programmā palīdzēs kļūt par mierīgāku, līdzsvarotāku, gudrāku, saprotošāku vecāku.

BEA ir kā atbalsta, tā arī apmācību grupa, kurā tiekas dalībnieki ar līdzīgām problēmām, sniedz viens otram emocionālu atbalstu, kā arī iegūst jaunas zināšanas.

BEA grupu nenovērtējams ieguvums ir klātienes tikšanās. Vecāki kopā var pārrunāt, izdiskutēt savu pieredzi, dalīties savos pārdzīvojumos. Grupās veidojam, sirsnīgu, draudzīgu un pieņemošu gaisotni.

BEA programma sastāv no 10 apmācību soļiem – pretim labākai uzvedībai un sapratnei!

Nodarbības notiek nelielās grupās: 5-12 dalībnieki. Ja vien ir iespēja, ieteicams nodarbībās piedalīties abiem vecākiem.

Jāatceras, ka ir svarīgi, apmeklēt pilnībā visu nodarbību ciklu – iztrūkstot kaut vienai nodarbībai, būs grūti sekot līdzi pārējām, jo soļi organizēti tā, ka katra iepriekšējā nodarbība sniedz informāciju, kas ir būtiska visos nākamajos soļos.

Ja esat ārpus Rīgas, pēc jūsu lūguma esam gatavi novadīt BEA grupas arī izbraukuma sesiju veidā.

Kāpēc vērts apmeklēt BEA nodarbības tieši Miera studijā?

Jā, šodien BEA iespējams apgūt dažādu speciālistu vadībā. Tomēr Miera studija piedāvājums atšķiras ar to, ka nodarbības vada tikai sertificēti klīniskie un veselības psihologi. Mūsu psihologi ir eksperti bērnu attīstības jautājumos, personības un emocionālās attīstības jomā.

Mūsu psihologi savā ikdienas praksē ir guvuši vērtīgu pieredzi darbā ar bērniem, līdz ar to spēs ilustrēt teorētiskās zināšanas ar praktiskiem piemēriem. Bez tam psihologs spēs atbildēt uz dažādiem ar bērna attīstību un uzvedību saistītiem jautājumiem, jo tā ir mūsu darba ikdiena un profesijas sūtība – esam studējuši bērna attīstības un uzvedības jautājumus, lai sniegtu bērnu vecākiem profesionālu palīdzību.

Vienas nodarbības cena 30 EUR. Piesakoties jāveic iemaksa par pirmajām 5 nodarbībām.