Facebook
Instagram
Miera studija
Tālrunis: (+371) 29269060

Jogas nodarbības bērniem

Praktizējot jogas vinginājumus, fiziskā labsajūta ir tikai neliela daļa no ieguvumiem, daudz būtiskāka nozīme ir  sasniegtajai prāta un ķermeņa harmonijai.

Nav iemesla domāt, ka šie fiziskie un emocionālie ieguvumi ir iespējami tikai pieaugušajiem!

Iemācot bērnam dažas vienkāršas jogas pozas, tiek attīstīta fiziskā koordinācija, ķermeņa elastība un izturība. Bet praktizējot regulāri, bērns, iespējams, sāks izjust stresu mazinošu un nomierinošu  efektu.

Arī  jaunākie ASV veiktie pētījumi pierāda, ka bērniem, kuri regulāri, 10 minūtes dienā praktizēja jogas vingrinājumus, būtiski mazinājās trauksmes simptomi (Shreve, 2020).

Kā rāda pētījumi, joga palīdz bērniem veidot attiecības ar vienaudžiem, skolotājiem un ģimenes locekļiem. Praktizējot jogas vingrinājumus, bērni kļūst līdzsvarotāki un uzlabojas viņu pašapziņa. Mūsdienu izglītības sistēma ir balstīta uz racionāliem mērķiem un akadēmiskiem sasniegumiem, šos mērķus vieglāk sasniegt, iemācoties dzīvot emocionālā līdzsvarā. Izmantojot jogas vingrinājumus, bērni kļūst pašapzinīgāki un spēj saprast, izvērtēt un paust savas sajūtas.

“Ir cilvēki, kuri joprojām dzīvo kļūdainā pārliecībā, ka bērna izglītībai jābūt pilnīgi racionālai, tomēr jūtām arī ir sava vērtība, un jūtu dzīvei jābūt klātesošai katrā cilvēka eksistences posmā.” (Marija Montessori)