Facebook
Instagram
Miera studija
Tālrunis: (+371) 29269060

Apzinātības nodarbības bērniem un pusaudžiem

Apzinātības vingrinājumu apgūšana palīdzēs Tavam bērnam saglabāt mieru un emocionālo līdzsvaru sarežģītās ikdienas situācijās, lai vēlāk pieaugot, šis miers nav jāmeklē ārējā vidē un atkarības izraisošās vielās un procesos.

Mūsdienās veikti neskaitāmi zinātniski pētījumi, kuri pierāda, ka apzinātības vingrinājumu pielietošana ikdienā bērniem palīdz: mazināt trauksmi, kontrolēt emocijas, vieglāk pārvarēt stresa situācijas, mazināt impulsivitāti. Azinātības praktizēšana ikdienā veicina uzmanības noturību un koncentrēšanos, veido pozitīvu un optimistisku dzīves skatījumu, palīdz vieglāk saprasties ar citiem, ceļ pašvērtējumu un sevis pieņemšanu.

Kā teicis viens no zināmākajiem jogas un apzinātības skolotājiem, ārsts Džons Kabats-Zins:

“Apzinātība… varbūt tas ir vienkārši, bet tas tomēr nav viegli”

Apzinātības nodarbības organizējam 3 vecuma grupās:

Apzinātības nodarbības Miera studijā tiek organizētas nelielās, 5-10 dalībnieku, grupās. Grupu nodarbības ir labs veids, kā apgūt šīs pašpalīdzošās prasmes profesionāla trenera vadībā, lai ar laiku tās kļūtu par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

Nodarbību laikā apgūsim: sava ķermeņa sajušanas un relaksācijas vingrinājumus, elpošanas vingrinājumus, emociju atpazīšanas un regulācijas vingrinājumus, elpas vērošanu, koncentrēšanās un uzmanības noturēšanas vingrinājumus, mācīsimies pozitīvās afirmācijas un vizualizācijas tehnikas.

Nodarbību noslēgumā dalībnieki saņems īsu apgūto vingrinājumu aprakstu, lai varētu turpināt šīs tehnikas pielietot arī individuāli.

Pēc apzinātības pamatkursa apmeklēšanas, jauniešiem ir iespēja reizi divās nedēļās turpināt apmeklēt nodarbības – jauniešiem ar priekšzināšanām.

Maksa par vienu nodarbību 15 EUR.