Facebook
Instagram
Miera studija
Tālrunis: (+371) 29269060

Psiholoģiskās un intelekta izpētes

Bērna psiholoģiskā izpēte var palīdzēt vecākiem noskaidrot dažādus svarīgus, ar bērna attīstību un spējām saistītus, jautājumus.

Psiholoģiskā izpēte ļauj novērtēt intelektu, domāšanas procesus, personību, emocionālo sfēru un attiecības ar vienaudžiem.

Psihoemocionālā stāvokļa un uzvedības Izpēte dod plašāku skatījumu uz dažādām bērna emocionālajām un uzvedības grūtībām – piemēram, palīdz izprast bērna skatījumu uz sevi un savu emocionālo stāvokli, attiecības ar vienaudžiem un ģimenes locekļiem, palīdz saprast bērna uzvedības grūtību iespējamos iemeslus.

Intelekta izpētē tiek pārbaudītas intelektuālās spējas un sfēras, kurās bērnam nepieciešams atbalsts. Bieži gadās tā, ka vecāki uztraucas par bērna uzvedību skolā, agresivitāti, bet izpētes rezultāti parāda, ka bērnam uzdevumu veikšanai nepieciešms ilgāks laiks kā pārējiem. Ja pieaugušie to nezina, ir risks, ka bērns būs apjucis, uztraukts, nobijies un šīs emocijas izpaudīsies agresīvā uzvedībā.

Intelekta spēju testu lieto, lai noteiktu bērna intelekta līmeni un kognitīvo spēju attīstību, kas var palīdzēt saprast:

Līdzīgi ir ar UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms) simptomiem. Bieži atklājas, ka bērnam tik tiešām ir ļoti grūti noturēt uzmanību, koncentrēties un viņam vajadzīgs pieaugušo atbalsts. Kritika šeit nepalīdzēs, bet tieši otrādi radīs bērnā uztraukumu un dusmas, kas atkal var atspoguļoties nevēlamā uzvedībā.

Visbiežāk uz psiholoģisko izpēti nosūta ārsts, bet arvien vairāk ir gadījumu, kad vecāki paši, redzot bērna ikdienas grūtības,  izlemj veikt izpēti, lai izprastu, kas tieši notiek ar manu bērnu un kā es , kā pieaugušais, savam bērnam vislabāk varu palīdzēt.