Facebook
Instagram
Miera studija
Tālrunis: (+371) 29269060

Psiholoģiskās izpētes atzinuma sagatavošana – pedagoģiski medicīniskajai komisijai, vecākiem vai citiem speciālistiem

Veicam psihoemocionālā stāvokļa izpēti kā arī intelekta izpēti (WISC-IV, ASEBA) un sagatavoju atzinumus iesniegšanai dažādiem speciālistiem, skolām, medicīniski padagoģiskajai komisijai, vecākiem.